Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile - 2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru IMM-uri fara angajati, PFA, CMI si ONG-uri


de Viorica Ghinea la 15 Sep. 2020
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile - 2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru IMM-uri fara angajati, PFA, CMI si ONG-uri
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a publicat PROIECTUL Procedurii de implementare a masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” - 2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru IMM-uri fara angajati, PFA, CMI si ONG-uri!


Institutia roaga viitorii aplicanti, reprezentanti ai mediului de afaceri, sa transmita eventuale observatii sau propuneri de modificari pe adresa directia.imm@imm.gov.ro.
 
Masura este valabila pana la 31 decembrie 2020, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2021.
 
Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 este in valoare totala de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 15.000.000 euro din cofinantarea de la bugetul de stat. lei.
 
 
Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de 50.000 de beneficiari

 
Beneficiarii de ajutor de stat in cadrul masurii
 
3.1. Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
 
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.
 
3.2. (1) Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:
 
a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG 130/2020;
c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinte-formular si incarcarea acesteia in aplicatia de inscriere, emisa de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz.
(2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI.
(3) Microgranturile se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 3.2 alin (1), lit. b) si c);
c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
j)  nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive; 
 
 
Tipurile de ajutor financiar
 
Prin prezenta masura se finanteaza in ordinea primul venit – primul servit, in urmatoarele conditii:
? Ajutor Financiar Nerambursabil sub forma forfetara – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil in luna deschiderii inscrierii, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii.
 
4.3.1. (1) Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.
(2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face dupa depunerea decontului pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.
(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declaratie pe proprie raspundere in aplicatia de inscriere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 
4.3.2 Codul CAEN pe care aplicatul aplica trebuie sa fie autorizat la momentul inscrierii.
 
 
 
5. Procedura de inscriere in Program
 
5.1. (1) Inscrierea in program, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul granturi.imm.gov.ro Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office.
 
(2) Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:
 
a) Etapa de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica atat datele reprezentantului legal/imputernicit cat si datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedura.
b) Etapa de inscriere in cadrul masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere conform Anexei 1.
 
5.2. (1) Data de la care este activa prima etapa  de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.
 
(2) Data de la care este activa a doua etapa  de inscriere in cadrul masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
(3) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul tuturor masurilor instituite prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.
(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 5 zile lucratoare de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. 
 
5.3. Pentru participarea la masura “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta  pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa  documentatia transmisa si vor avea posibilitatea semnarii contractului, descarcarii si incarcarii de documente diverse aferente platii sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. Aplicatia va trimite pe toata perioada de implementare a masurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondentei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenta prin care aplicantii vor fi informati asupra actiunilor ulterioare inscrierii precum contract aprobat,  clarificari, mesaje de incarcare documente, etc. 
 
5.4. (1) In momentul trimiterii formularului de inscriere online, aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care se va regasi in front office. 
(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere nu se mai pot face  completari/modificari asupra acestuia.
 
(3)  Dupa trimiterea formularului aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul MEEMA a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul masurii. Ordinea la contractare in cadrul masurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE. 
 
5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neincarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul prevazut atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului. 
 
 
6. Verificarea si selectia beneficiarilor
 
In scopul verificarii solicitarilor si implementarii Programului, in cadrul MEEMA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumita in continuare UIP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului tertiar de credite. Formularele si documentatia care intra in verificare in limita bugetului va fi repartizata de catre minister in ordinea RUE si in mod egal pentru verificare la cele 9 agentii.
 
6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate in ordinea numarului RUE, in baza documentelor justificative incarcate in aplicatie. Solicitantii care nu indeplinesc criteriile administrative si de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi scrisori de instiintare a respingerii din Proiect.
 
(2) Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari pe adresa de email inregistrata in aplicatia electronica. Clarificarile solicitate se trimit la emitent in 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. 
(3) Daca in urma analizei documentatiei inscrise integral completate se constata neconcordante sau ca informatiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi Scrisoare de instiintare a respingerii.
 
6.2. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
 
6.4. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care apartine, formuland o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere on-line cu documentele justificative depuse.
 
 
6.5. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
? datele de identificare ale solicitantului;
? obiectul contestatiei;
? motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
? dovezile pe care se intemeiaza;
? semnatura reprezentantului legal.
Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, semnare contract de finantare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5.
 
6.6 Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul MEEMA/AIMMAIPE, formata din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentatiei pentru care s-a depus contestatie. 
 
6.7. Termenul de solutionare este de 3 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin email/front office.
 
6.8 (1) Pentru aplicantii acceptati in urma verificarilor administrative si de eligibilitate in limita bugetului alocat masurii, aplicatia informatica va genera contract de finantare(Anexa nr. 2) care se va regasi in front office si va trimite pe adresa de corespondenta un mesaj de atentionare in acest sens. Aplicantii vor intra in aplicatie, vor descarca contractul de finantare, il vor semna cu semnatura electronica si il vor reincarca semnat in aplicatie in maxim 5 zile de la primire. Dupa semnarea acestuia de catre ordonatorul tertiar de credite si reincarcarea in aplicatie a contractului semnat de ambele parti, institutia de credit partenera selectata de catre aplicant la inscriere va fi instiintata electronic ca poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declarati admisi vor deschide conturi curente disticte la institutia partenera, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. Aplicantii la masura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili in cadrul prezentei masuri “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.
 
(2) MMACA prin AIMMAIPE va transfera in contul de tranzit deschis la institutia partenera selectata, cu rol de agentie de implementare,  sumele reprezentand ajutor de stat aferente contractelor de finantare.  
 
(3) In termen de maxim 90 de zile din momentul platii ajutorului financiar catre beneficiar acesta are obligatia efectuarii cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, in acelasi termen de maxim 90 de zile din momentul incasarii ajutorului financiar de catre beneficiar acesta are obligatia incarcarii in aplicatie a facturilor, documentelor de plata si raportului de progres (Anexa 8), in caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.
In cazul in care AIMMAIPE constata ca nu se depun documentele prevazute la 6.8.(3), sau nu semneaza contractul de finantare pana la termenul limita prevazut in prezenta procedura, solicitantii vor primi Scrisoare de instiintare a recuperarii ajutorului acordat, transmisa automat de catre aplicatie.
(4) Contractul de finantare va fi reziliat si alocatia financiara nerambursabila acordata, impreuna cu dobanzile aferente, vor fi recuperate si in cazul in care obiectele/bunurile finantate in cadrul acordului nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).
(5)  Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul masurii vor fi  verificate pe baza de esantion de catre reprezentantii MEEMA/AIMMAIPE. 
 
6.9.  Finantarea beneficiarilor contractati se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de minister cu institutia/institutiile partenera/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de catre institutia partenera pentru gestionarea programului, prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa primirea de catre institutia partenera a contractului de finantare din partea AIMMAIPE si in contul deschis de beneficiar la institutia partenera. 
 
6.10 Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie.
 
6.11. Toate termenele prevazute in prezenta procedura se calculeaza astfel:
 
a) Termenul de transmitere se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii documentului. 
b) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare/sarbatoare legala se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala/zi nelucratoare se prelungeste pana in prima zi lucratoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul postei eletronice in ultima zi  a termenului se va face pana la ora 24.00 a zilei respective. 
 
 
7. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului si recuperarea ajutorului de stat
 
7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE. 
 
7.2. Reprezentantii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul masurii. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului  MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizarii ajutorului de stat acordat prin proiect. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
 
7.3. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de stat, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contractul de finantare (Anexa 2) sau in legislatia masurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totala a ajutorului acordat si va anunta MEEMA ca a fost declansata recuperarea ajutorului de stat, impreuna cu dobanzile aferente. 
 
7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre MEEMA a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
 
Ajutorul care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.
 
7.5.UIP monitorizeaza indeplinirea indicatorilor pentru care s-a obtinut finantare. Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni de la obtinerea finantarii se va verifica automat de catre aplicatia electronica prin interogarea bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului.
 
7.9. In situatia in care, pe perioada contractuala beneficiarul ajunge in situatia de inchidere operationala, faliment, dizolvare sau insolventa, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.
 
 
 
8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat
 
8.1. Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul MEEMA si in termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, in conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
8.2. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
 
8.4. Furnizorul de ajutor pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat. 
 
8.4.1. Furnizorul de ajutor are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta procedura sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
 
8.4.2. Furnizorul de ajutor are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
 
8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
 
8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor.
 
8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de stat primite in cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeana insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei masuri nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul in lei. 
 
8.7. (1) Furnizorul de ajutor va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul masurii.
(2) Pentru realizarea acestei evidente, AIMMAIPE vor transmite catre furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.
 
8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.
 
 
 
Consulta proiectul integral aici. >>
 

Viorica Ghinea Autor: Viorica Ghinea

Ghinea Viorica face parte din echipa Portalpfa.ro din anul 2017, unde se concentreaza pe noutatile legislative si prezinta cele mai relevante stiri din domeniu. Si-a inceput activitatea in presa in 2009 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum sanatate, amenajari interioare, moda, sport si legislatie. In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna TVA, monografii contabile, legislatie fiscala si contabila, pentru a sprijini contabilii, antreprenorii si alte categorii.

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 4.67 din 3 voturi

x

Intrebare antispam: 3 + 5 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Comentarii 1 comentariiAdauga comentariul tau

iancu Maria 2020-09-18 11:09:27

Va rog sa-mi spuneti daca o PFA fara salariati cu o cifra de afaceri in 2019 de 8400 lei ,fara angajati -domeniul de activitate servici contabile poate obtine acei 2000EUR- ca suma forfetara .
Multumesc.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016