Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

OpANAF 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania


de Cecilia Pavelescu la 27 Apr. 2016
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OpANAF 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania
OpANAF 1189/2016 a fost publicat in Monitorul Oficial si aduce noi prevederi pentru administrarea contingentelor tarifare in Romania.


Regasiti mai jos OpANAF 1189/2016:

Avand in vedere prevederile art. 56 alin. (4), art. 117 alin. (2) si art. 195 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii ("Codul vamal al Uniunii") si ale art. 74 si 153 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii,

tinand seama de prevederile art. 49 - 54, 223 si 236 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Directia Generala a Vamilor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 mai 2016.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015.

ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Eugen-Dragos Doros
Bucuresti, 13 aprilie 2016.
Nr. 1.189.

ANEXa
NORME TEHNICE
privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementari ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeana in conformitate cu ordinea cronologica a datelor de acceptare a declaratiilor vamale de punere in libera circulatie, potrivit prevederilor art. 49 - 54 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24
noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

ART. 2
In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) contingent tarifar - volum de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu un tratament tarifar favorabil, constand in reducerea sau exceptarea de taxe vamale;
b) cerere de acordare - solicitarea declarantului pentru a beneficia de un contingent tarifar prin intermediul unei declaratii vamale de punere in libera circulatie;
c) balanta contingentului tarifar - cantitatea sau valoarea acestuia pusa la dispozitie, aflata in uz;
d) taxe la import si alte taxe - taxe vamale si alte masuri tarifare prevazute la import de legislatia agricola sau comerciala ori de alte dispozitii ale Uniunii, taxa pe valoarea adaugata si accizele datorate la importul marfurilor;
e) Quota - sistemul electronic pentru gestionarea contingentelor tarifare, ale carui date publice sunt puse la dispozitia persoanelor interesate pe site-ul internet al Comisiei;
f) COTA2 - sistem ce sustine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamala din Romania;
g) RCDPS - Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import;
h) TARIC-RO - baza de date care contine atat masuri tarifare si netarifare unionale, cat si nationale, aplicabile la efectuarea operatiunilor de import si export.

CAPITOLUL II

SECtIUNEA 1
intocmirea si depunerea cererii de acordare a contingentului tarifar

ART. 3
Cererea de acordare se intocmeste prin completarea urmatoarelor date in declaratia vamala de punere in libera circulatie:
a) in caseta 36 - codul preferintei tarifare, prin care se solicita beneficiul contingentului tarifar;
b) in caseta 39 - numarul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementarilor Uniunii Europene.

ART. 4
(1) Se constituie o garantie care acopera cuantumul taxelor la import si al altor taxe pentru marfurile puse in libera circulatie, in cazul in care volumul contingentului tarifar in cauza este considerat critic conform art. 53 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) Biroul vamal solicita constituirea unei garantii in conformitate cu prevederile titlului III cap. 2 din Codul vamal al Uniunii si in situatiile urmatoare, in care datoria vamala este susceptibila de a lua nastere:

a) din istoricul contingentului tarifar rezulta ca balanta acestuia a fost epuizata, in anul precedent, din prima luna de la deschidere;
b) cantitatea sau valoarea solicitata prin cererea de acordare depaseste balanta contingentului tarifar;
c) din analiza de risc si constatarile autoritatii vamale rezulta necesitatea efectuarii unor verificari care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai ridicat al taxelor la import si al altor taxe pentru marfurile puse in libera circulatie.

(3) Garantia care se constituie trebuie:
a) sa acopere diferenta de cuantum al taxelor la import si al altor taxe aplicabile in situatia in care nu se acorda tratamentul tarifar favorabil prevazut in cadrul contingentului tarifar, in cazurile prevazute la alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b);
b) sa acopere diferenta de cuantum al taxelor la import si al altor taxe de care marfurile puse in libera circulatie sunt pasibile in urma verificarilor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. c).
(4) in situatia prevazuta la alin. (1) si (2), declarantul completeaza, in caseta 48 din declaratia vamala, tipul garantiei si referinta documentului prin care se constituie aceasta.


ART. 5
Declaratia vamala de punere in libera circulatie ce contine o cerere de acordare este acceptata daca sunt puse la dispozitia biroului vamal competent pentru plasarea marfurilor sub regim vamal toate documentele justificative necesare pentru acordarea contingentului tarifar.

ART. 6
Cererea de acordare se considera a fi depusa odata cu acceptarea la biroul vamal a declaratiei vamale de punere in libera circulatie.
SECtIUNEA a 2-a
Verificarea si validarea cererii de acordare
ART. 7
(1) Declaratiile vamale care contin o cerere de acordare sunt supuse obligatoriu controlului documentar.
(2) in cadrul controlului documentar se verifica valabilitatea si balanta contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe site-ul internet al Comisiei sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum si indeplinirea conditiilor specifice prevazute de reglementarea Uniunii Europene care il instituie.

ART. 8
in situatia in care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucratorul vamal care efectueaza controlul documentar solicita declarantului vamal rectificarea in mod corespunzator a declaratiei vamale.

ART. 9
In cadrul controlului financiar-contabil se verifica plata cuantumului taxelor la import si al altor taxe datorate la punerea in libera circulatie a marfurilor si, daca este cazul, constituirea garantiei in cazurile prevazute la art. 4.
ART. 10
Cererea de acordare este considerata valida la momentul acordarii liberului de vama, potrivit art. 194 si 195 din Codul vamal al Uniunii si art. 245 si 246 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

SECTIUNEA a 3-a
Comunicarea cererilor de acordare

ART. 11
Cererea de acordare este preluata automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal in sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamala la nivel central.

ART. 12
Dupa efectuarea controlului de credibilitate a cererii de acordare, compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor o transmite Comisiei prin intermediul sistemului COTA2.

SECTIUNEA a 4-a
Masuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare

ART. 13
(1) Decizia Comisiei privind alocarea totala, partiala sau respingerea cererii de acordare a contingentului tarifar se comunica in sistemul COTA2 si se retransmite biroului vamal in evidenta caruia se afla declaratia vamala, prin intermediul RCDPS.

(2) La nivelul biroului vamal se verifica primirea in RCDPS a deciziei Comisiei si se procedeaza, in termen de 24 de ore, la regularizarea situatiei constand in:

a) incasarea diferentelor de taxe la import si alte taxe datorate la punerea in libera circulatie a marfurilor, in cazul respingerii cererii de acordare sau in cazul alocarii partiale;
b) restituirea, daca este cazul, a garantiei constituite in conditiile prevazute la art. 4.
(3) Biroul vamal proceseaza o noua versiune a declaratiei vamale in care sunt inscrise taxele la import si alte taxe datorate la punerea in libera circulatie a marfurilor efectiv incasate, in termen de 24 de ore de la incheierea tuturor formalitatilor legale privind regularizarea situatiei.

CAPITOLUL III
Situatii exceptionale
SECtIUNEA 1
Alocarea eronata sau retroactiva

ART. 14
(1) in cazul in care, ulterior acordarii liberului de vama, se constata ca marfurile nu indeplineau conditiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil in cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedeaza la incasarea cuantumului taxelor la import si al altor taxe datorate la punerea in libera circulatie a marfurilor si informeaza de indata Directia Generala a Vamilor.
(2) Compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor returneaza fara intarziere Comisiei cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocata eronat.

ART. 15
(1) Declarantul care este in posesia unei declaratii vamale de punere in libera circulatie pentru care s-a acordat liber de vama poate depune in scris la biroul vamal o cerere de acordare retroactiva a unui contingent tarifar, in urmatoarele conditii:
a) declaratia vamala a fost depusa in cadrul termenului de valabilitate a reglementarii Uniunii Europene care se invoca si sunt indeplinite toate conditiile prevazute de aceasta reglementare;
b) balanta contingentului tarifar nu este epuizata la data solicitarii.
(2) in cerere trebuie sa se precizeze: numarul de inregistrare al declaratiei vamale si data acceptarii, codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor si urmatoarele informatii, dupa caz: greutatea neta, greutatea bruta, valoarea sau
cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar.
(3) Cererea de acordare retroactiva si declaratia vamala se transmit compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care, dupa efectuarea controlului de credibilitate, comunica Comisiei datele continute in cererea de acordare.
(4) Decizia Comisiei privind alocarea totala, alocarea partiala sau respingerea cererii de acordare a contingentului tarifar se comunica biroului vamal, care procedeaza la regularizarea situatiei.

SECtIUNEA a 2-a
Procedura alternativa

ART. 16
In cazul unei indisponibilitati temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal roman sau a unuia dintre sistemele electronice ale Comisiei, care impiedica transmiterea electronica a cererii de acordare sau a deciziei Comisiei privind alocarea contingentului tarifar, se aplica urmatoarele dispozitii, dupa caz:
a) la data acordarii liberului de vama, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor solicitarea de acordare a contingentului tarifar continand urmatoarele date preluate din declaratia vamala: numarul de inregistrare al declaratiei vamale si data acceptarii, codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor, greutatea neta, greutatea bruta sau, daca este cazul, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar;
b) compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor transmite cererea de acordare Comisiei, in termenul, forma si modalitatea convenite cu reprezentantii Directiei Generale Taxare si Uniune Vamala;
c) compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor transmite de indata biroului vamal decizia Comisiei referitoare la cererea de acordare;
d) biroul vamal procedeaza corespunzator la regularizarea situatiei in termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 17
(1) Directia Generala a Vamilor adopta, prin decizie, masurile de organizare interna a activitatii autoritatii vamale in domeniul administrarii contingentelor tarifare in Romania.
(2) Prevederile deciziei se comunica unitatilor din subordine in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.
ART. 18
Directia Generala a Vamilor adopta, prin decizie, instructiuni specifice de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de acordare, care se publica pe site-ul Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instructiuni se actualizeaza de fiecare data cand sunt operate modificari ale componentelor
Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de acordare.

ART. 19
La data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, Directia Generala a Vamilor publica pe pagina web "Graficul de alocare a contingentelor tarifare" comunicat de Comisie.


Autor: Cecilia Pavelescu

0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Intrebare antispam: 4 + 1 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016