Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Ordinul ANAF nr. 3637/2015: metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale


de Cecilia Pavelescu la 25 Ian. 2016
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul ANAF nr. 3637/2015: metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale
Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 978 din 30 decembrie 2015.


 In temeiul prevederilor art. 163 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 11 decembrie 2015.
Nr. 3.637.

ANEXA

METODOLOGIE de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

CAPITOLUL I
Dispozitii generale privind distribuirea si stingerea

1. In temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, plata obligatiilor fiscale prevazute de ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ce reglementeaza impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale care se platesc de contribuabili intr-un cont unic se efectueaza prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii fiscale.

2. Obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, reglementate de ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la pct. 1, se platesc in contul unic 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se vireaza in contul 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

3. Obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, reglementate de ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la pct. 1, se platesc in contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia.

4. Sumele platite de catre contribuabili in contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se distribuie de catre organul fiscal competent distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu sumele datorate, cu exceptiile prevazute la pct. 15-26.

5. Cu exceptiile prevazute la pct. 15-26, sumele platite pentru bugetul de stat in contul unic, precum si sumele distribuite pe bugete potrivit pct. 4 se distribuie apoi in cadrul fiecarui buget sau fond de catre organul fiscal competent, in ordinea prevazuta la art. 163 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:
a) pentru toate impozitele si contributiile sociale cu retinere la sursa;
b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

6. In cazul in care suma achitata nu acopera toate obligatiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevazute la pct. 5, distribuirea se face, in cadrul categoriei respective, proportional cu obligatiile fiscale datorate.

7. Dupa efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectueaza stingerea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) si (3) din Codul de procedura fiscala, si instiinteaza contribuabilul, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, despre modul in care s-a efectuat stingerea.

8. In situatia in care, dupa efectuarea operatiunilor de distribuire si de stingere, in conturile unice prevazute la pct. 2 si 3, mai raman sume nedistribuite, se procedeaza astfel:
a) in cazul in care suma ramasa nedistribuita a fost platita in contul unic 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” la sfarsitul lunii, diferenta ramane inregistrata in acest cont;
b) in cazul in care suma ramasa nedistribuita a fost platita in contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, aceasta se distribuie de organul fiscal competent, in ultima zi lucratoare a lunii, in contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - Contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”.

9. Distribuirea sumelor inregistrate potrivit prevederilor pct. 4 si 5 se efectueaza la data inregistrarii de obligatii fiscale fata de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor platite in conturile unice stabilite prin prezenta metodologie, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 8 lit. b).

10. In primele 10 zile ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata obligatiilor fiscale, organul fiscal competent constata, din oficiu, compensarea sumei platite in plus in contul unic dupa efectuarea operatiunilor de distribuire si de stingere, astfel:
a) sumele ramase nedistribuite in contul unic 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” sting prin compensare obligatiile fiscale neachitate datorate aceluiasi buget si care nu se platesc in contul unic, urmand ca diferenta ramasa sa stinga prin compensare obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional;
b) sumele ramase nedistribuite in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” sting prin compensare obligatiile fiscale datorate bugetului de stat care se platesc in contul unic 20.A.47.01.00„Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, urmand ca eventualele diferente sa stinga prin compensare obligatiile neachitate la bugetul de stat, altele decat cele care se platesc in acest cont.

11. Constatarea din oficiu a compensarii de catre organul fiscal competent poate fi efectuata si in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor platite in conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin aceasta modalitate, inclusiv cea efectuata in mod automat, este data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile, potrivit prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, daca legea nu prevede altfel.

12. Constatarea compensarii din oficiu se efectueaza pe baza formularului „Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale”. Decizia se comunica contribuabilului in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.

13. Sumele reprezentand obligatii fiscale existente in conturile 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”, dupa data constatarii de catre organul fiscal competent a compensarii prevazute la art. 167 din Codul de procedura fiscala, se restituie la cerere, in conditiile prevazute de art. 168 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ.

14. Prevederile pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care contribuabilii depun „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” dupa data de 1 a lunii urmatoare celei in care exista obligatia declararii, potrivit legii. Dupa depunerea declaratiilor, organul fiscal competent procedeaza la distribuirea si stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, dupa caz, cu exceptia situatiei in care, pana la data depunerii declaratiilor, sumele platite in contul unic nu au stins alte obligatii.

CAPITOLUL II
Dispozitii privind distribuirea sumelor platite de debitorii care efectueaza plata in contul unic si beneficiaza de inlesniri la plata si stingerea obligatiilor datorate de acestia

15. (1) Pentru beneficiarii de esalonari la plata, ratele de esalonare la plata sau obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata se sting in functie de termenul maxim in care acestea se implinesc. Prin sintagma termen maxim se intelege termenul suplimentar de achitare a obligatiilor care reprezinta conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata astfel cum sunt prevazute in actele normative referitoare la reglementarea acordarii inlesnirilor la plata.
(2) In cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata aprobate prin acte administrative, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si efectueaza plati in contul unic, distribuirea si stingerea se efectueaza pe impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, in ordinea implinirii termenului maxim pentru obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata. In sintagma „obligatii de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata” sunt incluse si ratele de esalonare.
(3) In cazul in care exista obligatii de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, ale caror termene maxime acordate se implinesc la aceeasi data, pentru aceste obligatii, distribuirea se efectueaza distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate, iar in cadrul fiecarui buget sau fond, distribuirea se face in urmatoarea ordine:
a) impozitele cu retinere la sursa, proportional cu obligatiile datorate si apoi in ordinea vechimii acestora;
b) celelalte obligatii fiscale principale, proportional cu obligatiile datorate si apoi in ordinea vechimii acestora;
c) obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b), in ordinea vechimii acestora.
(4) Stingerea obligatiilor fiscale se face in urmatoarea ordine:
a) obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii acestora;
b) obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii acestora.

16. In cazul in care suma achitata/aprobata la rambursare este mai mare decat cuantumul obligatiilor al caror termen maxim a fost implinit pana la data platii/aprobarii rambursarii, se sting celelalte obligatii de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, iar ulterior ratele viitoare din esalonarea la plata, in limita sumei achitate/aprobate la rambursare.

17. In situatia in care suma achitata in contul unui buget si/sau impozit, taxa, dupa caz, este mai mare decat obligatiile fiscale datorate respectivului buget si/sau impozit, taxa, dupa caz (toate obligatiile fiscale esalonate si obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), diferenta rezultata stinge obligatiile datorate in contul celorlalte bugete, cu respectarea regulii prevazute la pct. 15 si 16.

18. Obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, altele decat cele care se platesc in contul unic, se achita de catre debitori distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligatiilor fiscale datorate se efectueaza in ordinea implinirii termenului maxim.

19. In cazul existentei unui decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, se procedeaza astfel:
a) daca exista decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobata la rambursare, stingerea se efectueaza in limita sumei aprobate si in ordinea prevazuta la pct. 15 si 16;
b) daca decontul cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererile de restituire sunt in curs de solutionare, se marcheaza obligatiile de plata ce pot face obiectul compensarii in limita sumei solicitate la rambursare/restituire in ordinea prevazuta la pct. 15 si 16;
c) creantele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/platitorului, stabilite prin decizie de restituire, vor fi cesionate dupa stingerea ratelor din graficul de plata a obligatiilor fiscale pentru care s-a aprobat esalonarea la plata.

20. In situatia in care se sting anticipat, partial sau total, din oficiu sau ca urmare a notificarii contribuabilului, obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator.

21. Prezenta procedura se aplica, in mod corespunzator, indiferent daca plata se efectueaza in contul unic sau distinct, in conturi de venituri bugetare corespunzatoare.

CAPITOLUL III
Dispozitii privind distribuirea sumelor platite in contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa

22. Sumele reprezentand obligatii fiscale platite de contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa se distribuie de catre organul fiscal competent potrivit urmatoarei ordini de stingere:
a) obligatii fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii;
b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c) obligatii fiscale nascute anterior datei la care s-a deschis procedura insolventei, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment;
d) alte obligatii fiscale in afara celor prevazute la lit. a)-c).

23. In situatia in care sumele achitate de catre contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa in contul unic 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” sunt in cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentand obligatii fiscale datorate, organul fiscal competent distribuie aceste sume platite pe tipuri de obligatii in ordinea prevazuta la pct. 22, in functie de starea contribuabilului (insolventa, reorganizare judiciara, faliment).

24. In situatia in care contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa efectueaza o plata in contul unic 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” in cuantum mai mare decat cel al obligatiilor fiscale care se platesc in acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume platite pe tipuri de obligatii in ordinea prevazuta la pct. 22, in functie de starea contribuabilului (insolventa, reorganizare judiciara, faliment), ulterior aplicandu-se in mod corespunzator prevederile pct. 10-13.

25. Sumele achitate de catre contribuabilii aflati sub incidenta legislatiei privind insolventa in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se distribuie de catre organul fiscal competent potrivit pct. 22, cu respectarea prevederilor pct. 23, care se aplica in mod corespunzator.

26. In cazul existentei unui decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare dupa data deschiderii procedurii insolventei, prin exceptie de la pct. 22, ordinea de stingere este urmatoarea:
a) suma aprobata la rambursare se compenseaza cu obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei;
b) suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inscrisa in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei se compenseaza cu obligatiile fiscale ale debitorului nascute anterior deschiderii procedurii.

CAPITOLUL IV
Distribuirea sumelor platite in contul unic de catre debitorii care se afla in executare silita si stingerea obligatiilor fiscale datorate de catre acestia

27. In cazul in care contribuabilul a efectuat plata in contul unic dupa data la care, potrivit legii, a fost comunicata somatia, organul fiscal competent procedeaza la distribuirea sumelor platite si stingerea creantelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.

28. Dispozitiile pct. 27 se aplica in mod corespunzator si in cazul operarii compensarii potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala.

29. In cazul infiintarii popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, tertii popriti si institutiile bancare vireaza aceste sume in contul de disponibil 50.67.02 „Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscala al debitorului, indicat in adresa de infiintare a popririi de catre organul fiscal competent.

30. Sumele incasate in contul prevazut la pct. 29 se distribuie in ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. In cadrul titlului executoriu se sting mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii.

31. In cazul in care dupa efectuarea distribuirii potrivit pct. 30 mai raman sume incasate in contul prevazut la pct. 29, acestea se restituie din oficiu in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii.

32. In situatia in care debitorul inregistreaza si alte obligatii fiscale restante, altele decat cele pentru care s-a dispus infiintarea popririi/popririlor, acestea se sting prin compensare cu sumele ramase nedistribuite din contul prevazut la pct. 29, cu incadrarea in termenul mentionat la pct. 31, dispozitiile art. 163 si 165 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

33. In cazul in care, din eroare, institutiile de credit vireaza organului fiscal sume reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte, sumele respective se restituie la cererea institutiei de credit sau a contribuabilului/platitorului, chiar daca acesta inregistreaza obligatii restante.

34.1. In cazul in care sediile secundare ale debitorului persoana juridica inregistreaza in evidenta fiscala obligatii restante, se va genera poprire asupra conturilor contribuabilului/platitorului persoana juridica care le-a infiintat, potrivit legii.
34.2. In adresa de infiintare a popririi se va mentiona contul 50.67.02 „Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscala al sediului secundar.
34.3. Adresele de infiintare a popririi se vor genera pe fiecare sediu secundar, iar adresa de instiintare a popririi se va comunica la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului care le-a infiintat, potrivit legii, aceste prevederi aplicandu-se in mod corespunzator si in situatia comunicarii somatiei si a titlului executoriu.


Autor: Cecilia Pavelescu

0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 4.75 din 2 voturi

x

Intrebare antispam: 5 + 3 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016