Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Ordinul ANAF nr. 3743/2015 - reglementeaza contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care NU realizeaza venituri


de Victor Achim la 05 Ian. 2016
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul ANAF nr. 3743/2015 - reglementeaza contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care NU realizeaza venituri
Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015.


Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (4), art. 180, 181, 182 si 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Declaratie de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, prevazuta in anexa nr. 2.
b) Decizie de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazuta in anexa nr. 3.
c) Decizie de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru luna de inregistrare de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazuta in anexa nr. 4.
d) Cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri, prevazuta in anexa nr. 5.

Art. 3. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite in anexa nr. 6.

Art. 4. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 7. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 23 decembrie 2015.
Nr. 3.743.

ANEXE

PROCEDURA privind gestiunea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I. Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 din Codul fiscal si care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate sau in categoriile de persoane pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse si care datoreaza lunar contributie de asigurari sociale de sanatate si au obligatia sa solicite inregistrarea la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care se incadreaza in aceasta categorie.

2. Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea si stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care nu obtin venituri se realizeaza de compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.

II. Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea si stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

1. Pentru indeplinirea obligatiei de inregistrare in evidenta fiscala, precum si a obligatiei de depunere a declaratiei pentru stabilirea obligatiilor de plata, persoana fizica depune la organul fiscal competent formularul „Declaratie de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

2. Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

3. Compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale daca informatiile inscrise de persoana fizica in declaratia de la pct. 1 sunt corecte si complete. Verificarea vizeaza atat informatiile existente in evidentele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cat si incadrarea in categoria persoanelor exceptate de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

4. Dupa efectuarea verificarilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta persoanelor care nu realizeaza venituri persoanele care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.

5. In cazul persoanelor care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, respingerea motivata a solicitarii de inregistrare in evidenta persoanelor fara venituri.

6. Pentru persoana fizica fara venituri, compartimentul de specialitate stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate prin aplicarea cotei pentru contributia individuala asupra bazei de calcul lunare reprezentand valoarea salariului minim brut pe tara si emite Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.

7. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedura fiscala, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, iar al doilea, care se semneaza si de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei fizice.

8. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite potrivit pct. 6 se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

9 (1) Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioada mai mare de 6 luni si care nu au efectuat plata contributiei lunare pentru aceasta perioada, compartimentul de specialitate stabileste contributia datorata pentru luna in care solicita inregistrarea prin aplicarea cotei pentru contributia individuala asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe tara si emite Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru luna de inregistrare de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazuta in anexa nr. 4 la ordin
(2) Daca perioada in care nu s-au realizat venituri este mai mica de 6 luni si nu s-a efectuat plata contributiei lunare pentru aceasta perioada, contributia datorata pentru luna in care solicita inregistrarea se stabileste proportional cu perioada respectiva.

10. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedura fiscala, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, iar al doilea, care se semneaza si de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei fizice.

11. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite potrivit pct. 9, datorata pentru luna in care solicita inregistrarea, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

III. Scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

1. Persoanele fizice fara venituri, care incep sa realizeze venituri de natura celor prevazute la art. 155 din Codul fiscal sau care se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate ori pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate este suportata din alte surse, depun la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul „Cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri”, in vederea recalcularii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

2. Modelul si continutul cererii sunt prevazute in anexa nr. 5 la ordin.

3. Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

4. Cererea se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

5. In baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale indeplinirea conditiilor legale pentru incetarea calitatii de persoana fizica fara venituri, prin verificarea informatiilor din formularele 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” depuse de platitorii de venituri, din declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, a informatiilor furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate etc.

6 (1) In situatia in care in evidentele fiscale nu se regasesc informatii care sa ateste incadrarea contribuabilului in conditiile de scoatere din categoria persoanelor fizice fara venituri, compartimentul de specialitate solicita persoanei fizice documente suplimentare care sa sustina informatiile inscrise in cerere
(2) Solicitarea se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala
(3) In cazul in care, in termen de 15 zile de la data comunicarii solicitarii, contribuabilul nu se prezinta la organul fiscal competent in vederea clarificarii situatiei, cererea se respinge.

7. In situatia in care din documentele prezentate se constata ca respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile legale pentru a fi scos din evidenta persoanelor fizice fara venituri, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune respingerea solicitarii.

8. Pentru situatiile de la pct. 6 (3) si 7, organul fiscal competent comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, respingerea motivata a solicitarii de scoatere din evidenta persoanelor fizice fara venituri.

9. Daca se constata ca respectivul contribuabil indeplineste conditiile legale pentru a fi scos din evidenta persoanelor fizice fara venituri, compartimentul de specialitate opereaza aceasta situatie in evidenta fiscala.

10. Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenta persoanelor fizice fara venituri, compartimentul de specialitate recalculeaza contributia de asigurari sociale de sanatate si emite o noua Decizie de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, in care se stabileste contributia la nivel „0”pentru anul fiscal in curs, incepand cu luna in care contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta persoanelor fara venituri.

11. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedura fiscala, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, iar al doilea, care se semneaza si de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei fizice.

12. Documentele primite de la contribuabil si cele emise de compartimentul de specialitate in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
 


Autor: Victor Achim

Victor Achim s-a alaturat redactiei noastre acum 6 ani. Si-a inceput activitatea in presa in urma cu peste 10 ani si a acoperit de-a lungul anilor domenii precum TVA, taxe si impozite si contributii sociale.
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 5 din 2 voturi

x

Intrebare antispam: 3 + 2 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016