Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Ordinul ANAF nr. 3628/2015 pentru aprobarea formularului 089


de Victor Achim la 21 Dec. 2015 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul ANAF nr. 3628/2015 pentru aprobarea formularului 089
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 934 din 17 decembrie 2015.


In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, cod: 14.13.01.02/89, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a declaratiei mentionate la art. 1 este prevazuta in anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 23 februarie 2015.

Art. 9. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 11 decembrie 2015.
Nr. 3.628.


 Instructiuni de completare a formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), stabilite in Romania, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic sau in perioada din luna decembrie in care au detinut licenta, in situatia persoanelor impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1-31 decembrie, dupa caz.
Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent anual, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an. Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator.
In situatia in care licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica se obtine in perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic, declaratia se depune la organul fiscal competent, in perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator celui in care s-a obtinut licenta. Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic in care se depune aceasta declaratie.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute:
- un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Completarea formularului se face astfel:
Cartusul „Anul in care este valabila declaratia ..............”  se completeaza cu anul in care este valabila declaratia, respectiv anul in care se va aplica taxarea inversa pentru operatiunile efectuate in conditiile prevazute de art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

Sectiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, si care detine licenta valabila de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de Decont de taxa pe valoarea adaugata.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea II
Se inscrie anul in care activitatea principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu de energie electrica cumparata este neglijabil.
Persoana impozabila care depune declaratia pana pe data de 10 decembrie, potrivit legii, si declara ca in perioada ianuarie-noiembrie a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata, in scopul revanzarii acesteia, inscrie in declaratie anul calendaristic in care se depune declaratia.
Persoana impozabila care depune declaratia in perioada 1-20 ianuarie, potrivit legii, intrucat a obtinut licenta de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica in perioada 1-31 decembrie a anului calendaristic anterior, inscrie in declaratie anul calendaristic in care a obtinut licenta si declara ca in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata in aceasta perioada, in scopul revanzarii acesteia.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului

1. Denumire: „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”
2. Cod MFP: 14.13.01.02/89
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire: - pe o singura fata;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza gratuit.
7. Se utilizeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite in Romania conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, catre care se efectueaza livrarea de energie electrica si care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie sau in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta de furnizare, in situatia persoanelor impozabile care au obtinut licenta in luna decembrie, dupa caz.
8. Se intocmeste in 2 exemplare de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
9. Circula: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: - originalul la dosarul fiscal al contribuabilului;
- copia la contribuabil.

Procedura de gestionare a Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

1. Dispozitii generale
1.1. In conditiile prevazute de art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), se aplica taxarea inversa pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal.
1.2. Pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, catre care se efectueaza livrarea de energie electrica si care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, trebuie sa depuna la organul fiscal competent, anual, declaratia pe propria raspundere (formular 089), din care sa rezulte ca activitatea lor principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie sau in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta, pentru persoanele impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice in luna decembrie.

2. Depunerea declaratiei
2.1. Declaratia se depune anual, la organul fiscal competent, pana la data de 10 decembrie sau in perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator, in situatia in care persoana impozabila obtine licenta de furnizare a energiei electrice in luna decembrie, dupa caz.
2.2. Depunerea declaratiei peste termenul legal de depunere constituie contraventie, potrivit dispozitiilor art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 336 alin. (2) lit. d) din acelasi act normativ.
2.3. Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator celui in care se depune declaratia, in situatia in care energia electrica a fost achizitionata in perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obtin licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica in perioada 1-31 decembrie, declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator celui in care se obtine licenta.
2.4. Pentru aplicarea prezentei proceduri competenta apartine organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau in a carui evidenta fiscala acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

3. Prelucrarea declaratiei
3.1. Dupa primirea declaratiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.
3.2. Prelucrarea declaratiilor depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de compartimentul de specialitate, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii declaratiei.
3.3. Dupa prelucrare, declaratia se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
4. Verificarea formala a declaratiilor Pentru fiecare declaratie organul fiscal competent verifica corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor.
5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale
5.1. Dupa prelucrarea declaratiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii ce prezinta erori, potrivit pct. 4, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.
5.2. Notificarile prevazute la pct. 5.1 se emit in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiilor.
6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
6.1. In conditiile prevazute de art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site-ul sau lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective cel tarziu pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, respectiv pana la data de 31 ianuarie a anului urmator in cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica intre 1 si 31 decembrie a anului.
6.2. Informatiile din declaratiile (formular 089) completate corect se preiau in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile (formular 089), cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.
6.3. Lista mentionata la pct. 6.2 contine urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare in scopuri de TVA;
b) denumirea/numele si prenumele contribuabilului;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) anul in care este valabila declaratia depusa, respectiv anul in care se va aplica taxarea inversa pentru operatiunile efectuate in conditiile art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
6.5. Cel mai tarziu in data de 31 decembrie a fiecarui an Directia generala de tehnologia informatiei asigura publicarea pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, centralizata la nivel national. Lista se completeaza cu persoanele care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica in perioada 1-31 decembrie a anului calendaristic si depun declaratia in perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator.
7. Gestionarea informatiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
7.1. Informatiile cuprinse in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici.
7.2. Cautarea informatiilor privind contribuabilii inscrisi in aceasta lista se face prin tastarea de catre persoana interesata a codului de inregistrare in scopuri de TVA al contribuabilului despre care se cauta informatii.
7.3. Pentru furnizarea informatiilor din lista, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare, de tipul: „Persoana impozabila (denumirea/numele, prenumele), cu domiciliul fiscal ............, avand codul de inregistrare in scopuri de TVA RO ...................., figureaza la data de ................ (data solicitarii) in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul ..............”.
7.4. In ipoteza in care persoana impozabila despre care se solicita informatii nu figureaza la data solicitarii in lista, se publica un mesaj de informare, de tipul: „Persoana impozabila (denumirea/numele, prenumele), cu domiciliul fiscal ............, avand codul de inregistrare in scopuri de TVA RO ...................., nu figureaza la data de ......................... (data solicitarii) in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, valabile pentru anul ...........”.

 


Autor: Victor Achim

Victor Achim s-a alaturat redactiei noastre acum 6 ani. Si-a inceput activitatea in presa in urma cu peste 10 ani si a acoperit de-a lungul anilor domenii precum TVA, taxe si impozite si contributii sociale.
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Intrebare antispam: 5 + 4 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016