Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

PFA care a atins plafonul de TVA: cota de impozitare si declaratii


de Redactia PortalPFA la 25 Iun. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PFA care a atins plafonul de TVA: cota de impozitare si declaratii
Expertul nostru explica in randurile urmatoare cum se procedeaza in situatia in care o PFA a atins plafonul de TVA si se incadreaza ca platitor de TVA.


Asadar, iata ce declaratii trebuie sa depuna pentru noua situatie fiscala, dar si care este cota de impozitare.
 
 

PFA care a atins plafonul de TVA: raspunsul specialistului

 
Persoana fizica autorizata intelegem ca a solicitat deja sau trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ,  art. 3 alin. (2)  si pct. 3 alin. (2) si (3) din  Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
 
„ART. 316.(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:
b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;”
 
„3.(2) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata".
 
3.(3) Cererea/Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.”
„Art. 3.(2) Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.”
 
Declaratia de mentiuni care trebuie depusa de catre pfa in vederea inregistrarii in scopuri de taxa este formularul 070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 
Modul de calcul pentru plafonul de 300.000 lei, avut in vedere pentru aplicarea regimului special de scutire pentru tva, este reglementat de art. 310 alin. (1) si (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
 
„310.(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, denumita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 268 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).
 
310.(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si, daca nu sunt accesorii activitatii principale, a operatiunilor scutite fara drept de deducere prevazute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) si f). Prin exceptie, nu se cuprind in cifra de afaceri prevazuta la alin. (1), daca sunt accesorii activitatii principale, livrarile de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, si livrarile de active necorporale, efectuate de persoana impozabila.”
 
Referitor la cota de tva aplicabila, aceasta va fi determinata in raport de natura tranzactiei: pot exista operatiuni impozabile sau nu, scutite, supuse unor cote reduse de taxa, supuse cotei standard de tva. Cota standard de tva este in procent de 19% , conform normelor reglemetate de art.291 alin. (1) lit. b)  din Codul fiscal:
 
„291.(1) Cota standard se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:
b) 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017.”
 
Din momentul inregistrarii pentru tva, persoana juridica devine obligata la depunerea decontului de taxa reglementat de art. 323 alin. (1) si (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, intocmit pentru perioada fiscala reglementata de art. 322 alin. (2) din acelasi act normativ:
 
„ART. 323 (1) Persoanele inregistrate conform art. 316 trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva.
 
(2) Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate conform art. 316 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, in conditiile prevazute la art. 301 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.”
 
„ART. 322 (1) Perioada fiscala este luna calendaristica.”
 
„ART. 322 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor metodologice, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.”
 
Persoana juridica  va raporta in decontul de tva formular D300 si in declaratia informativa formular D394 toate tranzactiile  realizate dupa data la care se considera valabila inregistrarea in scopuri de taxa.
 
Decontul de TVA formular 300 se completeaza prin raportarea documentelor emise/primite incepand cu data inregistrarii in scopuri de taxa, conform instructiunilor de completare aprobate prin Ordinul nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata":
 
„Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal).”
 
In plus, persoana impozabila care are obligatia depunerii deconturilor trimestriale va trebui sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv  a anului urmator, o declaratie de mentiuni formular 094 “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent “(OPANAF 631/2016 cu modificari ulterioare),  in care sa inscrie atat cifra de afaceri din anul precedent, determinata conform reglementarilor mai sus mentionate, cat si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.
 
Daca se va depasi plafonul de 100.000 euro pentru cifra de afaceri in cursul anului 2021, persoana impozabila va depune pana la data de 25 ianuarie 2022 declaratiile de mentiuni formular 094 si pana la data de 15 ianuarie 2022 declaratiile de mentiuni formular 010 sau 700 si va deveni platitoare de tva lunar incepand cu luna ianuarie 2022.
 
In situatia in care persoana impozabila realizeaza in cursul anului 2021 o achizitie intracomunitara de bunuri – si subliniem faptul ca se face referire in mod strict la achizitii de bunuri si nu la achizitii de servicii-  va fi obligatorie modificarea perioadei fiscale pentru tva din trimestru in luna pentru anul curent si pentru anul urmator si se vor aplica reglementarile prevazute de art. 322 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:
 
„322.(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) - (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
 
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 323 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.”
 
Astfel, pentru situatia in care este realizata o achizitie intracomunitara de bunuri exista obligatii declarative dupa cum urmeaza:
 
-in termen de maxim 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare trebuie depusa declaratia de mentiuni formular 092 “Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 169/2019)”.
 
- in termen de 15 zile de la data modificarii perioadei fiscale pentru tva trebuie depusa una din cele 2 declaratii, in care se bifeaza schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna: fie in sistem on-line declaratia de mentiuni pentru modificarea vectorului fiscal formular 700“Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017)” fie declaratia de mentiuni 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OPANAF 3725/2017).
 
Foarte important : daca persoana impozabila devenita platitoare de tva lunar datorita achizitiei intracomunitare de bunuri in anul 2021 si nu efectueaza nici o achizitie intracomunitara de bunuri in cursul anului urmator (2022) atunci aceasta persoana impozabila va fi obligata sa revina la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala in anul 2023 si va trebui sa depuna pana la data de 25 ianuarie 2023 declaratia de mentiuni formular 094 “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent “ si declaratia privind modificarea vectorului fiscal formular 010 sau formular 700 pentru depunerea on-line pana la data de 15 ianuarie 2023 in care se bifeaza schimbarea perioadei fiscale de la luna la trimestru.
 
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA  formular 394 se completeaza prin raportarea documentelor emise/primite incepand cu data inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform instructiunilor de completare aprobate prin Ordinul nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA”
 
In plus, pentru bunurile aflate in stoc si pentru serviciile neutrilizate persoana juridica are dreptul sa ajusteze taxa pe valoare adaugata in favoarea sa, in baza normelor regasite la pct. 78 alin. (8) si pct. 83 alin. (11)-(13) din HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
 
„78.(8) In cazul in care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 310 din Codul fiscal se inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal precum si in cazul in care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, se aplica ajustarile de taxa prevazute la pct. 83 si 84. Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal aplica in mod corespunzator prevederile alin. (7).”
 
„83.(11) In sensul art. 310 alin. (11) din Codul fiscal, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa prin optiune conform prevederilor art. 310 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii plafonului de scutire in termenul stabilit la art. 310 alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
 
a) bunurilor aflate in stoc, serviciilor neutilizate si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul normal de taxare, in conformitate cu prevederile art. 304 din Codul fiscal;
 
b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul normal de taxa, in conformitate cu prevederile art. 305 din Codul fiscal;
 
c) activelor corporale fixe care pana la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achizitionate pana la 1 ianuarie 2016 si care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxa, in conformitate cu prevederile art. 306 din Codul fiscal;
 
d) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data trecerii la regimul normal de taxa si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
 
(12) Ajustarile efectuate conform alin. (11) se inscriu in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
 
(13) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (11), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 297 - 306 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 316 din Codul fiscal.”
  
Declaratia recapitulativa VIES formular 390 va face obiectul raportarii facturilor primite pentru tranzactiile intracomunitare, potrivit art. 325 alin. (1) si alin. (2) din Codul fiscal:
 
“325 (1) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:
 
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 276 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva; 
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana. 
f) livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 3151 alin. (8) lit. c) si d).
 
(1^1) Fiecare persoana impozabila inscrie in declaratia recapitulativa informatii cu privire la codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile carora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului, conform conditiilor stabilite la art. 270^1, si cu privire la orice modificare a informatiilor furnizate.
 
(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in declaratia recapitulativa nu se mentioneaza operatiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din Romania cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu exceptia operatiunilor intracomunitare care implica transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord.
(2) Declaratia recapitulativa se intocmeste conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile prevazute la alin. (1), respectiv pentru fiecare luna calendaristica in care sunt expediate sau transportate bunuri in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului sau in care intervin modificari ale informatiilor furnizate, conform alin. (1^1).
 
(2^1) Prevederile alin. (1^1) si (2) nu se aplica operatiunilor realizate de persoane impozabile din Romania cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu exceptia operatiunilor care implica transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord.”
 

 
 
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Diana Popescu - Consultant fiscal. 

Redactia PortalPFA Autor: Redactia PortalPFA

Redactia PortalPFA este formata dintr-un colectiv de 3 autori specializati in domenii precum contabilitate, fiscalitate, TVA si legislatia muncii. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de TVA, legislatie fiscala si contabila, explicand detaliat modificarile aparute. Va oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 5 din 2 voturi

x

Intrebare antispam: 4 + 4 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016