Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

OUG nr. 40/2015 reglementeaza activitatile cu fonduri europene pentru perioada 2014-2020


de Victor Achim la 08 Oct. 2015
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG nr. 40/2015 reglementeaza activitatile cu fonduri europene pentru perioada 2014-2020
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015.


Avand in vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiara a fondurilor europene structurale si de investitii (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum si asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor si al capacitatii de absorbtie, luand in considerare:

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
- prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 si (CE) nr. 67/2010, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, luand in considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform caruia Comisia Europeana dezangajeaza orice parte din suma aferenta unui program operational, care nu a fost utilizata pentru prefinantarea initiala si anuala si pentru platile intermediare pana la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercitiu financiar care urmeaza anului angajamentului bugetar, este imperios necesara adoptarea cadrului legislativ national care reglementeaza gestionarea financiara a proiectelor finantate din fonduri europene. In absenta actului normativ nu pot fi incheiate contractele de finantare cu beneficiarii selectati, astfel incat pentru aceste proiecte sa se demareze implementarea, fapt de natura sa determine evitarea dezangajarii sumelor alocate anual, prin programele operationale. Tinand cont ca in lipsa reglementarii cadrului financiar general aplicabil exercitiului financiar 2014-2020 nu pot fi incheiate si implementate proiecte finantate din FESI, acest fapt vizand interesul general public si constituind situatie de urgenta si extraordinara a caror reglementare nu poate fi amanata, avand in vedere ca, in absenta actului normativ, beneficiarii selectati nu pot demara implementarea efectiva a proiectelor, pe cale de consecinta neputand fi efectuate plati catre beneficiari, fapt de natura sa determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 si 2015, prin programele operationale, in cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece pana la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum si faptul ca sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate si platite trebuie cuprinse ulterior in declaratii de cheltuieli, inaintate Comisiei Europene, luand in considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, in ceea ce priveste acordarea unei sume de prefinantare initiala suplimentara catre programele operationale sprijinite de Initiativa „Locuri de Munca pentru Tineri”, in cazul acestor finantari, Romania va trebui sa transmita catre Comisia Europeana, pana la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare in valoare de cel putin 15,1 milioane euro, in caz contrar trebuind sa ramburseze Comisiei intreaga suma suplimentara acordata la prefinantarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum si faptul ca este imperios necesara semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel incat sa se poata justifica, pana cel mai tarziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinantarea suplimentara, in considerarea faptului ca in lipsa reglementarii cadrului financiar general aplicabil exercitiului financiar 2014-2020 nu pot fi incheiate si implementate proiecte finantate din fonduri europene, acest fapt generand riscul dezangajarii de sume alocate Romaniei, fiind astfel vizat interesul general public si constituind o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I Obiectul reglementat. Definitii

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane in perioada de programare 2014-2020, precum si a prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al acestor fonduri.

Art. 2. - (1) Termenii „program”, „autoritate de management”, „organism intermediar”, „beneficiar” au intelesurile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
(2) Termenii „neregula”, „creante bugetare rezultate din nereguli”, „autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene” au intelesurile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) fonduri europene - reprezinta asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european, Fondului de coeziune si Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b) Autoritate de certificare - structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana, primirea de la Comisia Europeana a fondurilor europene si transferarea acestora catre unitati de plata din cadrul autoritatilor de management;
c) unitate de plata - structura la nivelul autoritatii de management, avand responsabilitatea efectuarii platilor catre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;
d) cofinantare publica - orice contributie din fonduri publice nationale destinata finantarii cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului;
e) cofinantare privata - orice contributie a unui beneficiar la finantarea cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului, alta decat cea prevazuta la lit. d);
f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, conform reglementarilor legale ale Uniunii Europene si nationale;
g) contributia publica nationala - fondurile publice necesare implementarii programelor/proiectelor, care cuprind cofinantarea publica si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decat cele eligibile stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finantare;
h) valoarea totala a proiectului - totalul fondurilor reprezentand contravaloarea contributiei din fonduri europene, valoarea cofinantarii publice si/sau private, precum si contravaloarea cheltuielilor publice si/sau private, altele decat cele eligibile;
i) cerere de plata - cererea depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, in baza facturilor, facturilor de avans;
j) cerere de rambursare aferenta cererii de plata-documentul depus de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifica utilizarea sumelor solicitate prin cererea de plata;
k) cerere de rambursare - cerere depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii;
l) prefinantare - sumele rambursabile transferate din fonduri europene si din cofinantarea publica asigurata din bugetul de stat, in transe, de catre unitatile de plata catre beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielilor cu deplasarile, asa cum sunt prevazute in bugetele contractelor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor sau a estimarilor de sume aferente deplasarilor interne/externe prevazute conform contractelor/ordinelor/deciziilor de finantare;
m) cerere de prefinantare - cererea depusa de catre un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor rambursabile necesare pentru plata cheltuielilor salariale, cheltuielilor aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielilor cu deplasarile, asa cum sunt prevazute in bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventiilor, onorariilor si premiilor sau a estimarilor de sume aferente deplasarilor interne/externe prevazute conform contractelor/ordinelor/deciziilor de finantare;
n) INEA - Agentia Executiva pentru Inovare si Retele instituita in baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE din data de 23 decembrie 2013, responsabila cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei.

CAPITOLUL II Managementul financiar al fondurilor europene

Art. 3. - Fondurile europene se aloca si se deruleaza in baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene si ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

Art. 4. - (1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltarii economiei nationale, Ministerul Fondurilor Europene asigura coordonarea implementarii si gestionarii acestora in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, coopereaza cu toate institutiile/structurile cu atributii in domeniul fondurilor europene structurale si de investitii, precum si cu beneficiarii in vederea asigurarii unui management eficient al acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, putand propune, in acest sens, prin hotarari ale Guvernului, masuri pentru accelerarea absorbtiei fondurilor europene.
(2) Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, putand emite in acest sens instructiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritatile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat si/sau parteneri, in domeniul financiar-contabil.
(3) Sumele aferente derularii proiectelor finantate din fonduri europene, existente in conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, cu exceptia situatiei in care executarea silita priveste creante bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, sa efectueze pe parcursul intregului an redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii proiectelor/programelor finantate din fonduri europene la nivelul fiecarui ordonator principal de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri intre programele operationale, efectuate in conformitate cu procedurile comunitare.
(5) Pentru proiectele preluate integral sau partial din perioada de programare 2007-2013 in perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevazuti la art. 6 si 7 sunt autorizati sa introduca in buget creditele de angajament si creditele bugetare respective, repartizate pe ani, in conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5. - (1) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare in lei si in valuta, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea platilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.
(2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autoritatii de certificare, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent si include platile aferente cheltuielilor eligibile finantate din instrumente structurale 2007-2013 si fonduri europene 2014-2020.
(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenta, prevazut in hotararile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate potrivit prevederilor legale in vigoare. Dobanzile si penalitatile de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si se asigura de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.

CAPITOLUL III Contributia publica nationala

Art. 6. - (1) In bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finantate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.
(2) In bugetul Ministerului Transporturilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investitii de infrastructura de transport din domeniul public al statului, ai caror beneficiari identificati in ghidurile solicitantului sunt unitatile care functioneaza sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Transporturilor.
(3) In bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare aferente proiectelor de investitii din domeniul public al statului, ai caror beneficiari identificati in ghidurile solicitantului sunt unitatile care functioneaza sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.
(4) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii Proiectului paneuropean de cercetare „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, al carui beneficiar este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” - IFIN – HH.
(5) In bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finantate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.
(6) Cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o pozitie distincta de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finantarii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat si mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 7. - (1) In bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.
(2) In bugetele beneficiarilor institutii publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale pot aproba contractarea de finantari rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociatiile de dezvoltare intercomunitara din care fac parte, proportional cu contributia asumata.

Art. 8. - In cazul proiectelor implementate in parteneriat, cuprinderea in bugetul propriu de catre liderul de parteneriat, precum si de catre partenerii acestuia a creditelor de angajament si a creditelor bugetare prevazute la art. 6 si 7 se realizeaza in limita sumei necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la contractul/ordinul/decizia de finantare.

Art. 9. - In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:
a) sumele reprezentand cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat pentru proiectele finantate din fonduri europene ai caror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6);
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, in cadrul programului gestionat, inclusiv majorarile de intarziere ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
c) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii in conturile beneficiarilor;
d) sumele necesare pentru finantarea diferentelor rezultate la inchiderea partiala/finala a programelor, ca urmare a depasirii sumelor alocate in euro la nivel de program, prin incheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, potrivit prevederilor art. 12;
e) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale intreruperii termenului de plata/suspendarii platilor de catre Autoritatea de certificare sau de catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
f) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale dezangajarii automate, in conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
g) sumele necesare reintregirii conturilor Autoritatii de certificare, in cazul aplicarii prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autoritatii de certificare;
h) sumele necesare rambursarii cheltuielilor/achitarii cererilor de plata pentru beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), conform prevederilor cadrului legal national si autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana, altele decat cele prevazute la lit. b);
i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plata/rambursare de beneficiari, pentru care s-au intocmit titluri de creanta prin care s-au aplicat corectii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile in cazul in care instantele de judecata au suspendat executarea acestora;
j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plata, pentru care a fost formulata o sesizare de frauda. Aceste sume se pot achita pana la punerea in miscare a actiunii penale. Pentru beneficiarii, altii decat operatorii regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare, si cei prevazuti la art. 6 si 7, aceste sume se vor achita in baza unui instrument de garantare, emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, in cuantumul total al sumelor rambursate si/sau platite prin cereri de plata, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plata prin cererea curenta;
k) sumele necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive prin care se admit partial sau integral pretentiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobanzi penalizatoare si cheltuieli de judecata in cuantumul stabilit prin hotarare;
l) sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. h) si k), stabilite in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) sumele aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial mediu 2007-2013, suportate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 334/2013, cu completarile ulterioare, in cazul proiectelor preluate integral sau partial din perioada de programare 2007-2013 in perioada 2014-2020;
n) sumele necesare pentru plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru neachitarea in termenul de scadenta a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum si a diferentelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizarii integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.

Art. 10. - In bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la o pozitie globala distincta se cuprind:
a) sumele necesare asigurarii, prin intermediul autoritatilor de management, a prefinantarii proiectelor pentru beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene;
b) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finantelor Publice in conturile unitatilor de plata;
c) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;
d) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare si care nu sunt considerate eligibile de catre Comisia Europeana, altele decat cele prevazute la art. 9 lit. b).

Art. 11. - (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii sumelor prevazute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate in cadrul programelor.
(2) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a proiectelor pentru beneficiarii prevazuti la art. 6 alin. (1)-(5), art. 7 si 8 se stabilesc de catre acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor propuse la finantare/finantate in cadrul programelor. Fisele de fundamentare intocmite de beneficiarii prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) sunt avizate de principiu de catre autoritatile de management, inclusiv in functie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, in cazul proiectelor aflate in implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare.
(3) Avizul de principiu al autoritatii de management se acorda pe baza informatiilor din fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare si se refera la eligibilitatea activitatilor din cadrul proiectului, fara a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finantare proiectul respectiv.
(4) Propunerile de credite de angajament si bugetare prevazute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
(5) Fondurile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finantate din fonduri europene si nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor de alta natura prin virari de credite ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat.
(6) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la art. 6 si 8 sa efectueze, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, redistribuiri de fonduri intre proiectele finantate/propuse la finantare in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum si virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel incat sa se asigure implementarea corespunzatoare a acestor proiecte si/sau sa se asigure finantarea unor proiecte noi. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice de catre ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, insotite de anexele corespunzatoare la bugetul acestora.
(7) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a modificarilor prevazute la alin. (6).
(8) In bugetele ordonatorilor de credite din care asigura finantarea proiectelor beneficiarilor prevazuti la art. 6 alin. (2) si (3) se introduc obiective de investitii noi, cu finantare din fonduri europene, numai dupa obtinerea acordului autoritatii de management a Programului Infrastructura mare, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar in cadrul Programului Infrastructura mare;
b) proiectul se incadreaza in obiectivele Programului Infrastructura mare si indeplineste cerintele tehnico-economice pentru a fi finantat din fonduri europene si se incadreaza in valoarea totala la nivel de axa prioritara, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).
(9) In cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare semnate pentru finantarea drepturilor de natura salariala din fondurile alocate asistentei tehnice, beneficiarii includ la titlul prevazut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natura salariala pentru personalul prevazut in proiect.
(10) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sa efectueze, in cursul intregului an, virari de credite de angajament si bugetare de la acelasi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure sumele prevazute la art. 9. Aceste modificari se comunica lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 12. - (1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in euro la nivel de axa prioritara din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane si cofinantare de la bugetul de stat in limita a 20% din valoarea acestei alocari, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.
(2) In scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management dezangajeaza, in vederea contractarii, fondurile ramase neutilizate in urma atribuirii si/sau finalizarii contractelor de achizitie publica aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in conditiile legii.
(3) Beneficiarii proiectelor finantate din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au incheiat contracte de finantare cu autoritatile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, si care nu finalizeaza proiectul in perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa aceasta perioada.

Art. 13. - (1) Sumele prevazute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizeaza, de catre Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeana si se vireaza la bugetul de stat la solicitarea Ministerului Finantelor Publice sau pana la inchiderea programului.
(2) Din sumele prevazute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reintregeste conturile Autoritatii de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene in cazul aplicarii prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 si, dupa efectuarea de catre Comisia Europeana a platii finale in cadrul programului operational, recupereaza aceste sume de la Autoritatea de certificare si le vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 14. - Disponibilitatile din fondurile europene destinate finantarii/prefinantarii, ramase la sfarsitul exercitiului bugetar in conturile Autoritatii de certificare si unitatilor de plata, precum si disponibilitatile din fonduri europene si/sau cofinantare de la bugetul de stat ramase la sfarsitul exercitiului bugetar in conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4), se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

CAPITOLUL IV Prefinantarea

Art. 15. - (1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielile cu deplasarile, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), in transe, o prefinantare care reprezinta contravaloarea acestor cheltuieli calculata pentru o perioada de maximum 3 luni, la solicitarea acestora.
(2) Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinantare, iar autoritatea de management vireaza valoarea cheltuielilor solicitate in conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmeaza sa le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
(3) Cu exceptia primei transe de prefinantare acordate conform alin. (1), urmatoarele transe de prefinantare se acorda cu deducerea sumelor necheltuite din transa anterior acordata. In situatia in care autoritatea de management constata erori in raportul de justificare a prefinantarii, aferent transei/transelor anterioare, aceasta poate sista acordarea urmatoarelor transe de prefinantare.
(4) Sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinantare are obligatia depunerii, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordata transa de prefinantare, fara a depasi durata contractului de finantare, a unei cereri de rambursare care sa cuprinda toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinantarea.
(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia restituirii integrale sau partiale a prefinantarii acordate, in cazul in care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea corespunzatoare a acesteia.
(6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinantarea acordata din fonduri europene se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului operational.
(7) Prefinantarea acordata beneficiarilor prevazuti la art. 7 alin. (1) si (2), ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local/al institutiei publice locale, dupa caz, si va fi utilizata in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Art. 16. - (1) Autoritatile de management notifica beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligatia restituirii sumelor prevazute de art. 15 alin. (5).
(2) In cazul in care beneficiarii nu restituie autoritatilor de management sumele prevazute la alin. (1) in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, acestea emit decizii de recuperare a prefinantarii, prin care se individualizeaza sumele de restituit exprimate in moneda nationala. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In titlul de creanta se indica si contul in care beneficiarul trebuie sa efectueze plata.
(3) Titlul de creanta prevazut la alin. (2) se transmite debitorului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(4) Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii, care se depune la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta contestat si nu este supusa taxelor de timbru.
(5) Introducerea contestatiei nu suspenda executarea titlului de creanta.
(6) Debitorii au obligatia efectuarii platii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinantarii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(7) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului prevazut la alin. (6).
(8) Debitorul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata din contravaloarea in lei a sumelor prevazute la alin. (1), din prima zi de dupa expirarea termenului de plata stabilit in conformitate cu prevederile alin. (6) pana la data stingerii acesteia.
(9) In cazul nerecuperarii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii, autoritatile de management comunica titlurile executorii impreuna cu dovada comunicarii acestora organelor fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care vor efectua procedura de executare silita, precum si procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silita, in temeiul titlurilor executorii, se efectueaza in conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta.
(11) In vederea incasarii de la debitor a dobanzii prevazute la alin. (8), autoritatile de management care au emis decizia de recuperare a prefinantarii au obligatia de a calcula cuantumul acesteia si de a emite decizia de stabilire a dobanzii, care constituie titlu de creanta si se comunica debitorului. Dispozitiile alin. (9) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(12) Rata dobanzii datorate este rata dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii.
(13) Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in titlul de creanta se vireaza conform prevederilor alin. (10). Dobanzile aferente fondurilor europene se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului operational, iar dobanzile aferente cofinantarii publice se fac venit la bugetul de stat.
(14) Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 17. - In cazul pronuntarii unor hotarari judecatoresti definitive, prin care sunt admise integral/partial pretentiile autoritatilor de management, acestea aplica dispozitiile privind constituirea si recuperarea debitelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18. - Recuperarea sumelor cu respectarea prevederilor art. 15-17 si art. 20 se efectueaza in conturile de disponibil/conturile de cheltuieli bugetare ale autoritatilor de management din care au fost acordate sau la titlul 85 „Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, dupa caz, cu exceptia dobanzii prevazute la art. 16 alin. (13).

CAPITOLUL V Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontarii cererilor de plata

Art. 19. - In procesul de implementare a programelor, autoritatile de management pot utiliza atat mecanismul rambursarii cheltuielilor efectuate, cat si pe cel al decontarii cererilor de plata.

Art. 20. - Mecanismul decontarii cererilor de plata:
(1) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri europene, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6).
(2) Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia.
(3) Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plata, iar autoritatea de management vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor rambursabile in conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fara a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, altii decat cei prevazuti la art. 6 si 7, au obligatia de a achita integral contributia proprie aferenta cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de plata.
(5) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plata cu respectarea prevederilor alin. (2) si (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectueaza verificarea cererii de plata. Dupa efectuarea verificarilor, autoritatea de management vireaza beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse in conturile sale, intr-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. In ziua urmatoare virarii, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, intocmita distinct pentru fiecare dintre acestia.
(6) Pentru depunerea de catre beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente aditionale sau clarificari solicitate de catre autoritatea de management sau de catre organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucratoare prevazut la alin. (5) poate fi intrerupt, fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.
(7) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri in baza cererilor de plata nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate.
(8) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligatia de a depune cererea de rambursare aferenta cererii de plata la organismul intermediar/autoritatea de management, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizata la nivel de proiect in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata, atat liderului, cat si partenerului/partenerilor.
(9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia restituirii integrale sau partiale a sumelor virate in cazul proiectelor pentru care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de catre beneficiari/lideri de parteneriat constituie incalcarea contractului/ordinului/deciziei de finantare, autoritatea de management putand decide rezilierea acestuia.
(11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) de catre personalul din cadrul autoritatii de management/organismului intermediar cu responsabilitati in verificarea si decontarea cererii de plata constituie abatere disciplinara in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare si/sau cu prevederile contractelor de finantare.

Art. 21. - Cererea de rambursare: (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligatia de a depune la autoritatile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se incadreaza la art. 20 alin. (8), in termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este obligatoriu si pentru ordonatorii de credite prevazuti la art. 6.
(3) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a cererii de rambursare intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management autorizeaza cheltuielile eligibile cuprinse in cererea de rambursare si efectueaza plata sumelor autorizate in termen de 3 zile lucratoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse in conturile sale. Dupa efectuarea platii, autoritatea de management notifica beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
(4) Pentru depunerea de catre beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente aditionale sau clarificari solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucratoare prevazut la alin. (3) poate fi intrerupt fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, in cazul aplicarii unor reduceri procentuale de catre autoritatile de management in conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se va realiza in termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea platii.
(6) In cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat in cadrul proiectului, termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesara efectuarii tuturor verificarilor procedurale specifice autorizarii platii finale, fara a depasi 90 de zile.
(7) Nedepunerea de catre beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificarilor solicitate in termenul prevazut in contractul/ordinul/decizia de finantare atrage respingerea partiala sau totala, dupa caz, a cererii de rambursare.
(8) Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor rambursabile in conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fara a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
(9) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) de catre personalul din cadrul autoritatii de management/organismului intermediar cu responsabilitati in verificarea si decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinara in conformitate cu legislatia in vigoare si/sau cu prevederile contractelor de finantare.

Art. 22. - (1) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre autoritatile de management, conform legislatiei Uniunii Europene si celei nationale, sumele din fonduri europene cuvenit a fi rambursate in conditiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevazuti la art. 6 alin. (1)-(5) si art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, se vireaza de catre autoritatile de management in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.
(2) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre autoritatile de management, conform legislatiei Uniunii Europene si celei nationale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(5) si art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, se vireaza de catre autoritatile de management in conturile indicate in contractul de finantare/cererea de rambursare, deschise in sistemul Trezoreriei Statului sau la institutii de credit, in functie de optiunea acestora.

CAPITOLUL VI Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor

Art. 23. - (1) Proiectele implementate in cadrul programelor finantate din fonduri europene sunt considerate actiuni multianuale.
(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente proiectelor implementate in cadrul programelor finantate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale.
(3) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui program se stabilesc avand in vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia si in conformitate cu prevederile art. 12 si se reflecta in anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.
(4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectueaza la nivel de program angajarea cheltuielilor in baza creditelor prevazute la alin. (3), precum si lichidarea, ordonantarea si plata acestora si au responsabilitatea efectuarii reconcilierii contabile intre conturile contabile proprii si cele ale beneficiarilor/partenerilor pentru operatiunile gestionate in cadrul programelor.

Art. 24. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor catre ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, in limita competentelor reglementate prin ordin comun al conducatorilor celor doua institutii implicate si/sau pe baza acordului de delegare de atributii, incheiat intre autoritatea de management si organismul intermediar, in conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.
(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de raspundere prin actul de delegare mentionat la alin. (1).
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli in baza creditelor de angajament prevazute la art. 23 alin. (3), cu avizul autoritatii de management, si poate efectua unele operatiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.
(4) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate de management pentru Programul operational regional, poate delega agentiilor pentru dezvoltare regionala, in calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finantate in cadrul programului, in baza acordului de delegare de atributii incheiat cu fiecare dintre acestea, in conformitate cu prevederile reglementarilor Uniunii Europene.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu este exonerat de raspundere prin actul de delegare mentionat la alin. (4).

CAPITOLUL VII Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 25. - (1) Controlul financiar preventiv si auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operationale se exercita la nivelul autoritatii de management/organismului intermediar si Autoritatii de certificare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercita asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul autoritatii de management/organismului intermediar in vederea gestionarii financiare a programelor finantate din fonduri europene, cu exceptia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar are calitatea de beneficiar.

Art. 26. - (1) Beneficiarul unui proiect finantat din fonduri europene are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectului.
(2) Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curtii Europene de Conturi, al reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF, precum si al reprezentantilor Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF, in limitele competentelor ce le revin, in cazul in care acestia efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.
(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat sa restituie suma rambursata, in cadrul proiectului, aferenta documentelor lipsa.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat sa restituie intreaga suma rambursata aferenta proiectului, inclusiv dobanzile/penalizarile aferente.
(5) Autoritatea de management poate evalua si controla capacitatea administrativa a beneficiarilor privind indeplinirea cerintelor determinate de asigurare a realitatii, legalitatii si regularitatii cheltuielilor decontate si respectarii instructiunilor, procedurilor, reglementarilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum si a altor prevederi legale in domeniul implementarii proiectelor finantate din fonduri europene.

Art. 27. - (1) Autoritatea de management este responsabila de recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoritatea de certificare recupereaza de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sumele pe care Comisia Europeana le-a diminuat din platile efectuate catre Autoritatea de certificare, ca urmare a compensarii acestora cu sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de catre autoritatile romane.
(3) Autoritatea de certificare recupereaza de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pana cel tarziu la data inchiderii programului operational, orice sume din fonduri europene si din categoriile prevazute la art. 10 lit. a), transferate unitatilor de plata, care, ulterior platilor efectuate catre beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare in/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizarii unor nereguli, si nu au fost recuperate de la beneficiari.
(4) Autoritatile de management/organismele intermediare au obligatia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, pentru care in procesul de verificare a cheltuielilor se constata nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel national si comunitar.

CAPITOLUL VIII Proiecte implementate in parteneriat

Art. 28. - Proiectele finantate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din doua sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele membre ale Uniunii Europene, cu conditia desemnarii ca lider al parteneriatului a unei entitati inregistrate fiscal in Romania, exceptie facand proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeana de cooperare teritoriala.

Art. 29. - (1) Pentru implementarea proiectelor prevazute la art. 28, entitatile finantate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entitati din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selectie a acestora, care respecta, cel putin, principiile transparentei, tratamentului legal, nediscriminarii si utilizarii eficiente a fondurilor publice.
(2) Autoritatile de management stabilesc prin ghidurile aferente operatiunilor finantate din fonduri europene categoriile de activitati care nu pot fi realizate de catre partenerii entitati private in implementarea proiectelor prevazute la alin. (1).
(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (2) si (3), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privata sunt neeligibile.
(4) In cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate in parteneriat, depuse in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplica regulile stabilite de INEA, prin apelurile de proiecte.

CAPITOLUL IX Dispozitii finale

Art. 30. - La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotarari ale Guvernului se pot stabili masuri specifice de reglementare de natura procedurala sau financiara, in scopul accelerarii absorbtiei fondurilor europene.

Art. 31. - In termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se emit norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 32. - Sumele necesare finalizarii proiectelor nefinalizate in perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetara 2007-2013, cu exceptia proiectelor prevazute la art. 4 alin. (5), se asigura de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (2) lit. a) si d) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 33. - Decontarilor cererilor de rambursare aferente platilor efectuate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta li se aplica dispozitiile legale in vigoare la momentul platii.

PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul fondurilor europene, Marius Nica
Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat

Bucuresti, 23 septembrie 2015.
Nr. 40.
 


Autor: Victor Achim

Victor Achim s-a alaturat redactiei noastre acum 6 ani. Si-a inceput activitatea in presa in urma cu peste 10 ani si a acoperit de-a lungul anilor domenii precum TVA, taxe si impozite si contributii sociale.
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Intrebare antispam: 5 + 5 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016