Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

NOU in legislatie: Persoanele fizice autorizate vor fi trecute pe lista dezvoltatorilor imobiliari


de Viorica Ghinea la 23 Mai. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in legislatie: Persoanele fizice autorizate vor fi trecute pe lista dezvoltatorilor imobiliari
Persoanele fizice autorizate (PFA) care efectueaza toate operatiunile imobiliare in vederea construirii, finalizarii si predarii catre beneficiari a unor locuinte, precum si coordonarea surselor de finantare necesare realizarii acestor operatiuni vor fi trecute pe lista dezvoltatorilor imobiliari, dupa cum stabileste o lege publicata in Monitorul oficial nr. 446 din 23 mai 2023.


Mai exact, masura este introduse in Legea 134/2023 pentru aprobarea OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum si pentru modificarea si completarea OUG  nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 
 
Este important de precizat ca aceasta masura nu a aparut in forma initiala propusa, ci a fost adaugata de deputatii de la Comisia pentru buget, finante si banci.  
Pana acum, definitia dezvoltatorului imobiliar lua in calcul doar persoanele juridice, adica firmele. Dupa intrarea in vigoare a legii (26 mai 2023), si PFA-urile vor intra in aceeasi categorie si vor putea sa acorde credite, insa vor avea si mai multe reguli si vor fi supravegheate de Protectia Consumatorului. 
 

Legea 134/2023 - PFA dezvoltator imobiliar: textul actului normativ

Articol unic. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:
 
1. La articolul 3, punctul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„36. dezvoltator imobiliar — persoana juridica sau persoana fizica autorizata potrivit legii care efectueaza toate operatiunile imobiliare in vederea construirii, finalizarii si predarii catre beneficiari a unor locuinte, precum si coordonarea surselor de finantare necesare realizarii acestor operatiuni;”.
 
2. La articolul 9 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„b) oferta este irevocabila pentru creditor, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (13).”
 
3. La articolul 9, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu urmatorul cuprins:
 
„(13) Daca, in cadrul perioadei de reflectie, informatiile financiare pe baza carora s-a efectuat evaluarea bonitatii consumatorului si/sau care au fost furnizate de consumator si au stat la baza emiterii FEIS sufera modificari sau raportul de evaluare/actele de proprietate al/ale imobilului ce urmeaza a fi achizitionat nu a/nu au fost furnizat/furnizate la data intocmirii FEIS, creditorul furnizeaza consumatorului o noua FEIS care sa reflecte doar modificarile intervenite ca urmare a celor doua aspecte. Prevederile alin. (1)—(12) se aplica si in aceasta situatie.”
 
4. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 9^1. — Creditorul pune la dispozitia consumatorului, pe propriul site web, un simulator care sa calculeze DAE aferenta creditului, oricare ar fi suma creditului si perioada de creditare alese de consumator, in limita ofertei creditorului.”
 
5. La articolul 17, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Comisionul de analiza dosar, comisionul de administrare cont curent, precum si comisionul unic vor fi stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit, in cadrul aceleiasi institutii de credit, pentru credite acordate in aceeasi perioada de timp.
 
(3) Comisionul de administrare se percepe, in limita costurilor efective ale creditorului, pentru monitorizarea/inregistrarea/ efectuarea de operatiuni de catre creditor in scopul utilizarii/ rambursarii creditului acordat consumatorului. In cazul in care acest comision se calculeaza ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.”
 
6. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(4) Creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea ratelor de credit in moneda creditului.”
 
7. La articolul 26 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„h) in cazul creditelor acordate in valuta, cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii contractului intre moneda contractului de credit si moneda nationala;”.
 
8. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Creditorul transmite oferta sa consumatorului in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii consumatorului. Consumatorul opteaza pentru acceptarea/respingerea ofertei in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.”
 
9. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Modificarea contractelor aflate in derulare se va face prin acte aditionale convenite cu creditorii, fara costuri, respectiv comisioane percepute de creditori si fara garantii suplimentare din partea consumatorilor.”
 
10. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
 
„(21) Creditorul ofera, in scris, consumatorului, la cererea acestuia, o simulare pentru fiecare dintre cele 3 optiuni prevazute la alin. (2). Creditorul are obligatia de a informa consumatorul cu privire la acest drept. O copie a simularii furnizate va fi pastrata de creditor, iar alta copie va fi inmanata consumatorului.”
 
11. La articolul 48 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. l), cu urmatorul cuprins:
 
„l) reducerea soldului datoriei.”
 
12. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(3) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), cel mai tarziu dupa inregistrarea unui numar de 60 de zile consecutive restanta de catre consumator, creditorul contacteaza consumatorul pentru a obtine informatiile privind situatia financiara a acestuia. In baza informatiilor primite, creditorul depune diligentele necesare pentru a transmite in scris consumatorului solutii corespunzatoare pentru achitarea debitului.”
 
13. La articolul 59 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„d) cuantumul sumei datorate si documentele care atesta elementele componente ale acestei sume;”.
 
14. La articolul 60, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„j) comunicarea cu consumatorul in intervalul orar 20.00—9.00.”
 
15. La articolul 65 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„b) analizeaza un numar suficient de mare de contracte de credit disponibile pe intreaga piata, respectiv cel putin un tip de contract existent in oferta fiecarui creditor, si recomanda cel putin 3 contracte de credit adecvate nevoilor, situatiei financiare si circumstantelor personale ale consumatorului;”.
 
16. La articolul 102, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 102. — (1) Toti intermediarii de credite si/sau dezvoltatorii imobiliari care au solicitat inregistrarea si indeplinesc conditiile prevazute, fie ca au fost infiintati ca persoane fizice autorizate, fie ca persoane juridice, sunt introdusi intr-un registru tinut de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
 
(2) Registrul intermediarilor de credite si al dezvoltatorilor imobiliari este actualizat periodic si este disponibil publicului online, pe site-ul www.anpc.ro.”
 
17. La articolul 120, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 120. — (1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, consumatorii si asociatiile de protectia consumatorilor pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.”
 
18. La articolul 123 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„d) corectarea oricaror neconformitati cu prevederile legale constatate prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice.”
 
19. La articolul 123 alineatul (2), literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„a) suspendarea activitatii de intermediere de credit si/sau a activitatii de finantare a dezvoltatorului imobiliar pana la intrarea in legalitate si/sau aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale, in termen de 90 de zile calendaristice;
b) radierea inregistrarii, urmata de suspendarea activitatii de recuperare creante si/sau a activitatii de finantare a dezvoltatorului imobiliar pana la conformarea cu prevederile legale;
..................................................................................................
e) dispunerea incetarii incasarii, respectiv restituirea sumelor incasate fara temei legal pentru toate contractele similare, intr-un
termen de cel mult 30 de zile calendaristice.”
 

 

 
„(13) Entitatile care desfasoara activitate de recuperare creante au obligatia de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Bancii Nationale a Romaniei date individuale cu privire la creantele achizitionate si titularii acestora, in conformitate cu reglementarile in domeniu emise de Banca Nationala a Romaniei.
 
(14) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional transmiterea de catre Banca Nationala a Romaniei a informatiilor raportate de catre entitatile care desfasoara activitate de recuperare creante catre celelalte entitati declarante la Centrala Riscului de Credit.
 
(15) Entitatilor care desfasoara activitate de recuperare creante li se aplica prevederile reglementarilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de Banca Nationala a Romaniei.”
 
21. La articolul 130 punctul 7, alineatul (4) al articolului 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), creantele rezultate din contractele de credit pentru care perioada de rambursare stabilita contractual a expirat sau pentru care creditorul a declarat scadenta anticipata ori a initiat procedura executarii silite a consumatorului pot fi cesionate catre entitatile definite la art. 7 pct. 17.”
 
22. La articolul 130 punctul 7, alineatul (3) si litera d) a alineatului (4) ale articolului 71 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„(3) Cesiunea se notifica de catre cedent consumatorului, in termen de 10 zile calendaristice de la transferul dreptului de proprietate asupra creantelor catre noul creditor, prin scrisoare recomandata.
..................................................................................................
d) cuantumul sumei datorate si documentele care atesta elementele componente ale acestei sume;”.
 
23. La articolul 130 punctul 8, litera j) a articolului 71^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„j) comunicarea cu consumatorul in intervalul orar 20.00— 9.00.”
 
24. La articolul 130 punctul 11, dupa alineatul (11) al articolului 95^1 se introduc trei noi alineate, alin. (12)—(14), cu urmatorul cuprins:
 
„(12) Entitatile care desfasoara activitate de recuperare creante au obligatia de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Bancii Nationale a Romaniei date individuale cu privire la creantele achizitionate si titularii acestora, in conformitate cu reglementarile in domeniu emise de Banca Nationala a Romaniei.
 
(13) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional transmiterea de catre Banca Nationala a Romaniei a informatiilor raportate de catre entitatile care desfasoara activitate de recuperare creante catre celelalte entitati declarante la Centrala Riscului de Credit.
 
(14) Entitatilor care desfasoara activitate de recuperare creante li se aplica prevederile reglementarilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de Banca Nationala a Romaniei.”
 
25. La articolul 132, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 132. — (1) In vederea indeplinirii atributiilor sale, numarul maxim de posturi al Autoritatii Nationale pentruProtectia Consumatorilor se suplimenteaza prin hotarare de Guvern cu un numar de maximum 200 de posturi, necesare desfasurarii activitatii de cooperare si efectuarii schimbului de informatii cu statele membre, derularii activitatii de inregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentantilor desemnati, a entitatilor care desfasoara activitatea de recuperare creante si a
creditorilor nonfinanciari, precum si a activitatii de supraveghere piata in domeniul financiar-bancar.”
 
 
 
Foto: Unsplash.com


Viorica Ghinea Autor: Viorica Ghinea

Ghinea Viorica face parte din echipa Portalpfa.ro din anul 2017, unde se concentreaza pe noutatile legislative si prezinta cele mai relevante stiri din domeniu. Si-a inceput activitatea in presa in 2009 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum sanatate, amenajari interioare, moda, sport si legislatie. In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna TVA, monografii contabile, legislatie fiscala si contabila, pentru a sprijini contabilii, antreprenorii si alte categorii.
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 4.75 din 2 voturi

x

Intrebare antispam: 4 + 2 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016