Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit

Adauga adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Activitate PFA: infiintare, impunere, documente necesare


de Redactia PortalPFA la 31 Ian. 2020
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Activitate PFA: infiintare, impunere, documente  necesare
Activitatea PFA a devenit un obiectiv profesional pe care vreti sa il bifati pe lista? Legislatia din Romania se poate dovedi destul de complicata pentru cineva care nu are studii in domeniul fiscal-contabil ori juridic. Dilemele legate de infiintare, impozite, declaratii si alte tipuri de obligatii te pot face sa te intorci din drum inca de la primii pasi.


Stim cat de important este sa iti intinda cineva o mana de ajutor atunci cand te afli la inceput de drum, asa ca ti-am pregatit un ghid despre ceea ce presupune activitatea PFA.
 

Infiintarea unei PFA

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii a persoanei fizice autorizate sunt prezentate pe site-ul ONRC:

            1. Cererea de inregistrare, original;
            2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
            3. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
            4. Cartea de identitate sau pasaportull titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
            5. Declaratie pe propia raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata (forma olografa, original)
            6. Inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
            7. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
            8. Daca este cazul:

            •  avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip - original); daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica, persoana fizica titulara a PFA, titularul intreprinderii individuale sau membrul intreprinderii familiale care are dreptul de folosinta asupra imobilului depune o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura privata, prin care atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica, in acest caz nefiind necesare formalitatile prevazute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.
            • declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;
            • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
            • documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau
            • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale - detalii.
          
 

Nota:

 •  Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre persoana fizica autorizata.
•  In cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. Daca doreste inregistrarea o persoana fizica, care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, va depune documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
•  Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal care poate dispune prin rezolutie motivata administrarea si a altor acte.
• Redactarea actelor, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare, efectuarea formalitatilor de depunere a documentelor si de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenta si reprezentare care functioneaza in cadrul primariilor.
• Formularele se distribuie la sediul ORC.
• Documentele se depun la ORC in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul profesional, la ghiseu, prin corespondenta sau prin biroul de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor.
• Obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectueaza de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.
 

Activitatea PFA: ce trebuie sa stiti despre contabilitatea in partida simpla

Potrivit prevederilor OMFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, contabilitatea in partida simpla pentru un PFA presupune completarea in mod obligatoriu a “Registrului-jurnal de incasari si plati” si a “Registrului inventor”, fara a fi necesara inregistrarea lor la ANAF. Folosirea altor documente este optionala, cu exceptia facturilor, care trebuie completate conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

          
Potrivit aceluiasi Ordin al Ministerului de Finante Publice, pentru a evidentia operatiunile efectuate in contabilitatea in partida simpla, sunt necesare urmatoarele registre contabile:

    • Registrul-jurnal de incasari si plati – pentru inregistrarea in ordine cronologica a tuturor sumelor incasate si platite (in numerar si prin conturi bancare) si pentru totalizarea lunara a sumelor. acestea pot fi sumele incasate din desfasurarea activitatii, aporturile in numerar, credite si imprumuturi bancare, sume primite ca despagubiri, sponsorizari, donatii, subventii, restituiri de taxe si impozite, penalitati si amenzi platite. Registrul jurnal de incasari si plati este intocmit intr-un singur exemplar si trebuie sa cuprinda data efectuarii operatiunii, denumirea si numarul documentului justificativ pentru operatiunea respectiva, explicatii privind natura operatiunii, suma incasata/platita asa cum reiese din documentul justificativ

    • Registrul inventar – pentru inregistrarea activelor si datoriilor inventariate, intocmit intr-un singur exemplar, in baza unei Liste de inventariere. Conform legii, documentul trebuie sa cuprinda neaparat urmatoarele elemente: o prima coloana cu numarul fiecarei operatiuni inregistrate (in ordine cronologica), cea de-a doua coloana cu fiecare element inventariat sau grupa de elemente inventariate (din Lista de inventariere) si a treia coloana cu valoarea de inventar

Alte documente care trebuie constituite, pe langa registrele obligatorii sunt urmatoarele:

    • Fisa mijlocului fix – tine evidenta mijloacelor fixe si este intocmita intr-un singur exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe cu aceeasi valoare/cota de amortizare. Mijloacele fixe sunt toate acele active detinute de un PFA si utilizate pentru producere de bunuri, pentru prestarea de servicii sau pentru inchirierea lor catre terti, cu scop administrativ

    • Factura – care trebuie intocmita si utilizata in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Pentru a tine evidenta facturilor, un PFA poate opta pentru folosirea unui program de facturare

    • Aviz de insotire a marfii – este un document care trebuie sa insoteasca marfa pe timpul transportului, in cazul in care factura pentru livrare este intocmita ulterior

    • Lista de inventariere – este un document necesar pentru intocmirea Registrului-inventar, care tine evidenta tuturor materialelor si mijloacelor fixe aflate in gestiunea persoanei fizice autorizate

    • Chitanta – este emisa odata cu vanzarea unor produse a caror plata s-a efectuat in numerar si justifica primirea unei sume de bani

    • Chitanta pentru operatiuni in valuta – este emisa odata cu vanzarea unor produse a caror plata s-a efectuat in valuta

    • Dispozitia de plata/incasare catre casierie – este necesara pentru achitarea in numerar a unor sume de bani, avansuri pentru cheltuieli de deplasare sau pentru incasarea unor sume de bani in numerar, conform dispozitiilor legale. Dispozitia de plata este si un document justificativ care este inregistrat in registrul de casa si contabilitate pentru platile in numerar care au fost facute fara alt document justificativ;

    • Statul de salarii – este folosit pentru calcularea sumelor de bani care trebuie platite salariatilor sau salariatului unic, in cazul unui PFA.
O PFA care are contabilitate in partida simpla poate sa foloseasca toate formularele anterior mentionate sau doar o parte din ele, in functie de tipul activitatii desfasurate, cu conditia ca acestea sa permita evidentierea tuturor informatiilor necesare pentru a-si indeplini toate obligatiile legale.
 

Activitate PFA si salariat cu norma intreaga: ce obligatii exista

Venitul net anual din activitati independente determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se determinal, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, conform regulilor prevazute la art. 68 din Codul fiscal.
          
Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual (aprobat prin O.M.F.P. nr. 3254/2017). Contribuabilii pot tine Registrul de evidenta fiscala in forma scrisa sau electronica, cu respectarea modelului si continutului prevazute de ordin.
 
Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului net impozabil determinat conform art. 118 din Codul fiscal, respectiv:

            a) se determina venitul net anual (venituri impozabile – cheltuieli deductibile) recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

            b) se determina venitul net anual impozabil prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii.
 
In calitate de Persoana Fizica Autorizata se datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS) in cota de 25%, daca se obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 10%, cu aceeasi mentiune.
          
Contributia de asigurari sociale (CAS) este datorata daca persoana fizica autorizata estimeaza pentru anul 2020 venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, adica 26.760 de lei (2.230 lei x 12 = 26.760). Baza de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale este reprezentata de venitul ales de persoana fizica autorizata, dar acesta trebuie sa fie cel putin la nivelul salariului minim brut pe tara.
          
Exceptii:
          
Potrivit art. 150 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale, iar la alin. (2) se mentioneaza faptul ca persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b^1), adica pentru venituri din drepturi de autor.
 
Contributia de asigurari sociale de sanatate este datorata de Persoana Fizica Autorizata numai daca se estimeaza depasirea plafonului anual de 26.760 lei, in anul 2020.
          
Potrivit art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate (CASS), prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

            a) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;
            b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;
            c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
            d) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
            e) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
            f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
            g) venituri din investitii, definite conform art. 91;
            h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
 
Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, conform art. 170 alin. (4) din Codul fiscal.
          
In concluzie, PFA datoreaza contributii (CAS si CASS) pentru veniturile din activitati independente daca se depaseste plafonul a 12 salarii minime brute pe tara, chiar daca are calitatea de salariat, altfel nu datoreaza.
          
Prin urmare:

 - daca sunteti salariata si venitul net se incadreaza sub plafonul de 26.760 lei pentru anul 2020, datorati doar impozit de 10% din venitul net;
- daca venitul net e peste plafonul de 26.760 lei, indiferent daca sunteti salariata sau nu, datorati obligatoriu pe anul 2020 si impozit de 10% din venitul net, si CAS de 25% din plafon, adica 6.690 lei si CASS de 10% din plafon, adica 2.676 lei.
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Alina Elena - Consultant fiscal.


 


Redactia PortalPFA Autor: Redactia PortalPFA

Redactia PortalPFA este formata dintr-un colectiv de 3 autori specializati in domenii precum contabilitate, fiscalitate, TVA si legislatia muncii. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de TVA, legislatie fiscala si contabila, explicand detaliat modificarile aparute. Va oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:

Va place acest articol?
Dati o nota de la 1 la 5!

Rating:
Nota: 3.96 din 25 voturi

x

Intrebare antispam: 1 + 5 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Comentarii 1 comentariiAdauga comentariul tau

COSTEA BOGDAN 2021-01-06 15:02:01

DACA ESTI PENSIONAR SI DEPASESTI PLAFONUL DE 26700LEI, CE DATOREZI ?. AR FI A 3 A CONCLUZIE CARE LIPSESTE

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Cele mai citite stiri


Va oferim GRATUIT toate
informatiile privind legislatia PFA
 
Descarca GRATUIT Raportul Special

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016